8 نوامبر 2023
نسوز و عایق حرارتی

سرامیک بلسن

سرامیک بلسن سرامیک بلسن یکی از انواع پرکاربرد اجرای سقف در صنعت ساختمان سازی ، سقف های کامپوزیت عرشه فولادی می باشد که توسط گل میخ […]
فارسی